KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL

ANASAYFA / KURUMSAL / KURUMSAL YÖNETİM /

Şirket yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslar (müşteriler, kanun otoriteleri, tedarikçiler) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik: Müşterilerine ve diğer tüm aydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş, ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk: Tüm yasalara düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Saydamlık: Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarımızda, toplumsal fayda, sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.


Şirket Bilgileri


Şirket Türü: ANONİM ŞİRKET

Mersis: 0389074359100010

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası: 926108

Ticaret Ünvanı: GCL Geri Kazanım ve Rafineri Sanayi Ticaret A.Ş

Adres: Kavaklı Mah. Kıble Sokak no: 8 SİLİVRİ - İSTANBUL / TÜRKİYE

İletişim Bilgileri: Tel: 0 212 723 45 45 Fax: 0212 723 45 47

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı: 12,000,000 TL

Ödenen Sermaye Miktarı: 12,000,000 TL

Tescil Tarihi: 10.11.2014

Vergi Dairesi: Silivri

Vergi Numarası: 3890743591

Sektör: Elektronik Atık Geri Dönüşümü ve Değerli Metal Geri KazanımıYönetim Kurulu


Cumhur K. Timuçin
Eş Başkan 
Ali Levent Tektunalı
Eş Başkan
Berrin Tektunalı
Üye
Denetçi


Dolunay SMMM Ltd. Şti

Çatma Mescit Mah.Tabur İmamı Sokak No:7

BEYOĞLU / İSTANBUL Tel: 0 212 238 38 38


Diğer şirket bilgileri ve evrakları için aşağıdaki Pdf dosyalarını tıklayın.


BELGELER
Sanayi Sicil Belgesi / Industrial Registration Certificate Vergi Levhası / Tax Certificate Faaliyet Belgesi / Commercial Trade Registry