GERİ DÖNÜŞÜM CRT Geri Dönüşümü
    CRT Geri Dönüşümü

                     

 

Katot ışın tüpü ya da kısaca CRT, genelde televizyon ve monitör gibi bir elektronik cihazın ekranına verilen addır. Son 15 yılda plazma ve düz ekran teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada bu CRT monitörlerin üretimi sona ermiştir. Bu gelişmeyle beraber, milyonlarca CRT monitör atık haline gelmiştir. CRT’ler kurşun, kadmiyum ve fosfor gibi insan sağlığına çok zararlı bazı maddeleri içerdiklerinden ancak sorumlu bir geri dönüşüm tesisinde işlem görmelidirler.

 

GCL’de CRT monitörlerin geri dönüşümü plastik kasaların, metal şasinin, kartların ve kabloların elle sökülerek ayrılmasıyla başlar.

 

İkinci aşamada ise CRT geri dönüşüm makinesiyle, kurşun içeren “funnel” cam kısmı ile diğer cam bölüm birbirinden ayrılarak içerisindeki fosfor tozu vakum pompasıyla emilir. Kurşunlu cam, içerisindeki kurşunun geri kazanılması amacıyla kurşun izabesi yapan geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Her CRT monitör veya televizyondan yaklaşık 1-4 kg arasında kurşun geri kazanılmaktadır. Kurşun gibi çevre ve insan sağlığına çok zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış maddeler içeren bu tür atıkların çevreye duyarlı bir şekilde ortadan kaldırılmasını, şirket çevre politikamızın bir gerekliliği olarak görmekteyiz.