E-Atık
Animasyonu
E-Katalog
Gcl:
“Tanıtım Filmi”
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Her yıl dünyada çıkan e-atık miktarı 200 tane Empire State binası ağırlığına yada 11 tane Giza piramidi ağırlığına eşittir.

  Duyuru ve Haberler